Fietsverhuur

Fietsen/ E/BikesDag Week
Kinderfietsen
€ 7,50
€ 37.50
Dames Fiets 7 versnellingen
€ 10,-
€ 50,-
Elektrische fiets
€ 27,50-
€ 125,-Mountainbike 29er

 € 27.50-

€ 125,-


Huurvoorwaarden.

De huurder dient de fiets in goede staat terug bezorgen.

De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, diefstal of verlies van de gehuurde fiets en toebehoren.* Indien de fiets of toebehoren beschadigd zijn of indien toebehoren ontbreken, zal de huurder instaan voor de kosten

De huurder zal spontaan ieder ongeval of schade melden, ten laatste op het tijdstip van inleveren van de fiets. Hij zal bij verlies of diefstal aangifte doen bij de politie.

De huurder zal de fiets niet onbewaakt achterlaten, tenzij afgesloten met een fietsslot en op een zichtbare plaats.

De huurder zal de fiets gebruiken enkel voor het doel waarvoor ze bestemd is/zijn.

Door ondertekenen van het huurcontract verklaart de huurder zich akkoord met de voorwaarden.